Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken FonderHandelsbankens svenska fondverksamhet bedrivs i två separata bolag. Aktiva fonder tillhandahålls av Handelsbanken Fonder AB medan indexbaserade och börshandlade fonder (ETF:er) tillhandahålls av Xact Kapitalförvaltning AB. Båda fondbolagen är helägda dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Styrelsen för Xact Kapitalförvaltning har beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder. Styrelsen för Handelsbanken Fonder har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder. Överlåtelsen kommer att genomföras så snart Finansinspektionen ger Xact Kapitalförvaltning sin tillåtelse, dock tidigast den 1 april 2020.

Fonderna behåller sina namn och förvaltningen av fonderna påverkas inte av förändringen. Vid överlåtelsen sker inte någon förändring av fondsortimentet.

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 - 701 34 05

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se


Uppgifter

  • Titel: Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder
  • Typ: Pressmeddelande
  • Bolag: Xact Kapitalförvaltning AB
  • Datum: 1 november 2019