Statslåneräntan för den 30 november 2019 har nu fastställts av Riksgälden, och därmed faststlås även beskattningen av ISK och KF under 2020.

Varje torsdag bestämmer Riksgälden vilken statslåneränta som gäller en vecka framåt, och eftersom kommande vecka även innefattar den 30 november — vilket är datumet som används för att beräkna schablonintäkten — innebär det att vi även får reda på hur både kapitalförsäkringar och investeringssparkonton beskattas nästa år.


Lägre skatt år 2020

Under 2019 har schablonintäkten varit 1,51 % av kapitalunderlaget, vilket innebar att ett kapital på 100 000 SEK gett en schablonintäkt på 1 510 SEK, som i sin tur beskattas med 30 %.

När statslåneräntan nu har sänkts innebär det att beskattningen på samma 100 000 SEK kommer att minska. I tabellen här nedanför ser du hur stor skillnaden blir i detta exempel.

År Ränta Intäkt Skatt
2018 1,49 % 1 490 447
2019 1,51 % 1 510 453
2020 1,25 % 1 250 375

Tabellen visar alltså beskattningen om du har 100 000 SEK på en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, och skillnaden mellan åren 2018 - 2020.

Räkna ut beskattningen

Att räkna ut hur ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring beskattas är inte helt enkelt, men är absolut inte omöjligt.

Räkna ut beskattningen i två steg:

  1. Schablonintäkten är 1,51 %, 100 000 x 0,0151
  2. Beskattningen är sedan 30 % på schablonintäkten

I tabellen ovan ser ni vilka summor som gäller för ett totalt kapital på 100 000 SEK i kapitalförsäkring eller investeringssparkonto.


Om artikeln

  • Titel: Riksgälden fastställer statslåneräntan
  • Skribent: Finansbladet
  • Publicerad: 28 november 2019

Information om värdepapper och investeringar är inte köpråd utan bara information. Den här artikeln kan innehålla faktafel — upptäcker du några får du gärna anmäla det.