Den svenska fondförvaltaren Bodenholm Capital AB väljer att avveckla fonden Bodenholm One efter att både förvaltare och VD aviserat att de lämnar bolaget.

Efter att bara ha funnits sedan hösten 2015 har nu beslutet tagits av bolaget att lösa in samtliga andelar av fonden Bodenholm One, detta efter att både portföljförvaltaren, VD:n för bolaget samt delar av förvaltningsorganisationen aviserat att de avser lämna Bodenholm Capital AB.

Dessutom meddelar fonden Brummer Multi-Strategy att fonden kommer att lösa in samtliga andelar i både Bodenholm One och Bodenholm Absolute Return.


Kapital omplaceras

För de kunder som har andelar av Bodenholm One i en försäkring hos Brummer Life Försäkringsaktiebolag kommer kapitalet omplaceras i fonden AMF Räntefond Kort utan att kunderna behöver göra något. Denna omplacering initieras den 15 april 2020.

Bolaget kommer dessutom att ändra köpfördelning för kommande insättningar för de kunder där detta behövs. Därefter väljer kunderna självs hur de vill göra med kommande premier.

Höga avgifter

Bodenholm One är en fond som har ovanligt höga avgifter, med en förvaltningsavgift på 1 % samt en extra avgift på 20 % per år av avkastningen över räntan på 90-dagars statsskuldväxlar. Dessutom har fonden en köpavgift om 1 % som även gäller för tjänstepensionskonton.

Enligt Avanza innebär det i praktiken att Bodenholm One har haft en årlig avgift på 3,36 %, med tanke på de villkor fondbolaget har skriivt in i fondens bestämmelser. Det är direkt ovanligt att fonder har så pass höga avgifter.

Tänk på att undvika fonder med allt för höga avgifter — läs mer i bloggen Sparskolan här på Finansbladet, där du hittar bra tips om vad du som sparare behöver känna till för att inte bli lurad på fondmarknaden.

Värdepapper

Den här artikeln handlar om följande värdepapper:

VärdepapperISIN-kodHitta hos
Bodenholm Absolute Return I SEKLU1923201195
Bodenholm OneSE0007381942Avanza
Brummer Multi-StrategySE0000912057Avanza
Brummer Multi-Strategy 2xLSE0002584235Avanza

Om artikeln

  • Titel: Fonden Bodenholm One avvecklas
  • Skribent: Finansbladet
  • Publicerad: 5 april 2020

Information om värdepapper och investeringar är inte köpråd utan bara information. Den här artikeln kan innehålla faktafel — upptäcker du några får du gärna anmäla det.