Ledamöterna får från och med årsskiftet ett högre arvode för sitt arbete i riksdagen.

Riksdagens 349 ledamöter har fått en beslutad höjning av det arvode de erhåller för sitt arbete.

Nytt arvode för ledamöter

Riksdagens ledamöter har tidigare fått ett arvode på 69 900 kr i månaden. Detta arvode justeras nu uppåt med 1 600 kr, vilket innebär att arvodet för riksdagsledamöter nu är höjt till 71 500 kr per månad.


Höjningen, som träder i kraft den 1 januari 2022, motsvarar 2,29 %. Senast riksdagsledamöterna fick höjt arvode var den 1 januari 2021 då det höjdes från 68 400 kr till nuvarande 69 900 kr.

Motivering

Riksdagen skriver följande motivering till arvodeshöjningen på sin hemsida:

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden främst beaktat de löneförändringar som det tidigare träffats avtal om på arbetsmarknaden. Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.

Läs mer om höjningen av arvodet på riksdagen.seOm artikeln

  • Titel: Nu höjs arvodet för riksdagens ledamöter
  • Skribent: Finansbladet
  • Publicerad: 13 december 2021

Information om värdepapper och investeringar är inte köpråd utan bara information. Den här artikeln kan innehålla faktafel — upptäcker du några får du gärna anmäla det.