Avanza Global och Emerging Markets till Fondtorget

Fondutbudet hos Pensionsmyndigheten utökas när två ytterligare fonder från Avanza görs tillgängliga på myndighetens Fondtorg.