Riksgälden fastställer statslåneräntan

Statslåneräntan för den 30 november 2019 har nu fastställts av Riksgälden, och därmed faststlås även beskattningen av ISK och KF under 2020.