Stängning av SkiStars samtliga skidanläggningar i Sverige från och med den 6 april 2020 för resten av vintersäsongen

Stängning av SkiStars samtliga skidanläggningar i Sverige från och med den 6 april 2020 för resten av vintersäsongen

SkiStar har från Folkhälsomyndigheten fått rådet att stänga skidanläggningarna i Sverige på grund av risken för överbelastning i sjukvården i de berörda regionerna. Detta medför att SkiStars svenska alpindestinationer SkiStar Sälen, Vemdalen och Åre kommer att vara stängda från och med den 6 april 2020.Detta beslut kommer att få en negativ effekt på SkiStars helårsresultat. Omfattningen har ännu inte analyserats. En viktig faktor att ta hänsyn till är att en stor del av vintersäsongen är passerad. SkiStar vidtar åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande situation.

Samtliga SkiStars skidanläggningar kommer härmed att ha stängt vintersäsongen i förtid. SkiStar meddelade den 12 mars 2020 att SkiStars båda norska skidanläggningar, i Trysil och Hemsedal, tvingats stänga på grund av kommunala beslut i Norge.

Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 31 mars 2020 klockan 18.20 CET.

Kort om SkiStar

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge 30 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering.

Ytterligare information lämnas av:

  • Stefan Sjöstrand, VD, tel +46 (0)280 880 80
  • Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 880 80


Uppgifter

  • Titel: Stängning av SkiStars samtliga skidanläggningar i Sverige från och med den 6 april 2020 för resten av vintersäsongen
  • Typ: Pressmeddelande
  • Bolag: Skistar AB
  • Datum: 31 mars 2020
  • Tidpunkt: 18:20:00