SAS pausar merparten av verksamheten

SAS pausar merparten av verksamheten

Som en följd av effekterna av coronaviruset (COVID-19) och de åtgärder som myndigheter har vidtagit är efterfrågan på flygresor nu i princip obefintlig. SAS har därför beslutat att pausa merparten av verksamheten från och med måndagen den 16 mars fram till dess att det åter finns förutsättningar att bedriva kommersiell luftfart.Med omtanke om våra kunder kommer SAS de närmaste dagarna så långt det är möjligt att upprätthålla en viss trafik, i syfte att möjliggöra hemresor från olika destinationer.

Vi kommer stå till myndigheternas förfogande för att på deras uppdrag ta hem strandsatta medborgare eller upprätthålla samhällskritisk infrastruktur, så långt det är möjligt.

Det innebär vidare att SAS tyvärr tvingas till tillfälliga personalneddragningar som omfattar upp till 10 000 medarbetare, vilket motsvarar ungefär 90 procent av den totala arbetsstyrkan.

Neddragningarna kommer att genomföras i alla delar av verksamheten, i enlighet med nationella regelverk.

SAS genomför dessa åtgärder i syfte att kunna återgå till normal verksamhet så snart läget gör det möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • SAS pressjour, +46 8 797 29 44
  • Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673


SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net


Uppgifter

  • Titel: SAS pausar merparten av verksamheten
  • Typ: Pressmeddelande
  • Bolag: SAS AB
  • Datum: 15 mars 2020
  • Tidpunkt: 17:33:00