Nordnets delårsrapport januari-mars 2020

Nordnets delårsrapport januari-mars 2020

Idag publicerar Nordnet delårsrapport för januari-mars 2020. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com.- Coronasituationen gjorde första kvartalet 2020 till en mycket speciell period, och vi är alla påverkade på ett såväl personligt som professionellt plan. Ur vårt perspektiv kan jag konstatera att det har funnits en stor vilja bland privatpersoner att ta tag i sitt sparande. Vårt kundinflöde under första kvartalet når en ny rekordnivå. Totalt har vi välkomnat nästan 90 000 nya sparare till Nordnet, och i mars nådde vi milstolpen en miljon kunder. Privatspararnas aktivitet är hög på alla fronter – antalet affärer landar på drygt 14 miljoner, vilket är mer än dubbelt så mycket som första kvartalet 2019, och nettosparandet är nästan 24 miljarder, vilket överstiger sparandet för hela 2019, säger Nordnets vd Lars-Åke Norling.

- Ur ett finansiellt perspektiv blev första kvartalet en stark period för Nordnet. Våra intäkter landar på 644 miljoner kronor samtidigt som kostnaderna är linje med förra året. Sammantaget sett kan vi visa ett resultat före skatt på 367 miljoner kronor, vilket är det högsta kvartalsresultatet i Nordnets historia, säger Lars-Åke Norling.

Höjdpunkter under kvartalet

 • Närmare 90 000 nya kunder under kvartalet, och nu totalt över en miljon sparare hos Nordnet
 • Hög handelsaktivitet på alla marknader
 • Succé för nya aktiesparkontot i Finland
 • Högt nettosparande, men minskat sparkapital till följd av börsfall
 • Övertagande av onlinekunder från finska S-Pankki
 • Rekordstarkt finansiellt resultat

Resultatet i korthet januari-mars 2020 (januari-mars 2019)

 • Rörelseintäkterna ökade med 60 procent och uppgår till 644,2 (402,5) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 185 procent till 367,1 (129,0) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 153 procent och uppgick till 301,3 (118,9) MSEK
 • Kundbasen ökade med 88 800 kunder under kvartalet
 • Nettosparandet uppgick till 23,8 (7,0) mdr SEK

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2020, kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef
0708-875 775, johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.


Uppgifter

 • Titel: Nordnets delårsrapport januari-mars 2020
 • Typ: Pressmeddelande
 • Bolag: Nordnet AB
 • Datum: 24 april 2020