Marknaden för fondhotell fortsätter att växa

De ökade kraven som ställs på fonder har gjort att det skapats lösningar i syfte att skapa skalfördelar även om man är en liten förvaltare. Samlingsnamnet är fondhotell. Det finns flera aktörer i Sverige som arbetar på den här typen av tjänster åt fondbolagen och internationellt är det mycket vanligt.“Vi upplever en stark efterfrågan och vår bransch expanderar hela tiden. Det är mycket förfrågningar och det ökar hela tiden”, säger AIFM Groups vd Thomas Dahlin i en kommentar.

Hos AIFM Group fokuserar man både på traditionella fonder och på alternativa investeringsfonder, AIF.

“Infrastruktur kring att driva ett fondbolag är mycket viktigt och ställer krav på en rad olika kompetenser. I dagens marknad är det svårt att helt enkelt hitta rätt personal och kompetens plus att det blir en splittring för företaget att arbeta både med försäljning och administration”, fortsätter Dahlin.

Ökade regulatoriska krav kombinerat med ett tuffare krav för att få finnas i Pensionsmyndighetens fondplattform har gjort det tyngre för många av de små kapitalförvaltarna. De senaste åren har flera fondbolag försvunnit i en konsolideringsvåg.

Samtidigt skapas det nya fondbolag. Förvaltaren Eric Strand skapade exempelvis ett eget fondbolag efter att han lämnat Precious Fonder. Han valde ett fondhotell för sin hantering.

“För mig var det självklart att jobba med ett fondhotell. För ett litet fondbolag så finns det inte resurser att driva en storskalig administrativ apparat. Fondhotell har en helt annan skala och kvalitet. De har tillräckligt med personer så att man kan täcka in frånvaro som exempelvis sjukdom, och det hade varit alldeles för dyrt att driva i egen regi”, säger kapitalförvaltaren Eric Strand och fortsätter.

“Dessutom är det också en fråga om fokus. Denna moderna fond-setup har möjlighet att separera det administrativa och regulatoriska från marknad och försäljning genom att just lägga ut det administrativa på entreprenad, vilket vi har gjort. Nu har jag fokus på marknad och avkastning. Själva fondbolaget ligger hos en leverantör.”

Hos AIFM Group tror man att det kommer att skapas fler fonder framöver, oavsett vad som händer med Pensionsmyndigheten.

“Marknaden behöver inte fler fonder som investerar i ett index med svenska aktier. Det behövs nischade fonder och kreativa förvaltningsidéer. Det finns också många idéer. Vi talar med många aktörer som har nischade investeringsidéer. Men om idéer skall bli verklighet så behövs det också en infrastruktur vilket sådant som aktörer som vi erbjuder. Vi märker även att större fondbolag börjar att titta på att outsourca funktioner eller överlåta fonder till oss för att helt enkelt få ett bättre fokus på marknad och försäljning”, säger Dahlin.

Han räds inte heller en möjlig ökad konkurrens.

“Det finns helt klart tillräckligt att göra för oss som är aktiva idag. Vi har dessutom specialiserat oss på olika saker. Att bedriva fondverksamhet kräver erfarenhet på flera plan inom organisationen. Det krävs mycket rutiner och processer vilket finns inom etablerade fondbolag såsom ett fondhotell. Därför kan det ofta vara enklare att gå via ett fondhotell än att sätta upp en ny verksamhet med egna tillstånd”, säger Dahlin.

Han tror också att det utvecklade svenska regelverket och framväxten av underleverantörer som AIFM Group gör att fondbolag kan flytta hem sina fonder till Sverige.

“Historiskt har många fonder valt att registreras utomlands, exempelvis i Luxemburg. Vi ser en stark trend nu att man tittar på att flytta hem fonderna och tydligare bli svenska. För oss blir det en stor marknad framöver, bedömer vi” avslutar Dahlin.

Mikael Tjäder VD

  • 46 (0) 8 545 186 18 mikael.tjader@fondab.com


Fondab AB är Sveriges största fondplattform. Fondab arbetar med digitala lösningar för fondsparande och erbjuder både värdepappersbolag, fondbolag, förmedlare och andra aktörer en fullständig IT infrastruktur för automatiserad fondhandel och depå- och slutkundshantering. Fondab äger även Fondmarknaden.se som är en fondhandelsplats för privatkunder. Mer information på www.fondab.com eller kontakta oss på sales@fondab.com.


Uppgifter

  • Titel: Marknaden för fondhotell fortsätter att växa
  • Typ: Pressmeddelande
  • Bolag: Fondab AB
  • Datum: 16 december 2019
  • Tidpunkt: 11:52:00