Lösning tas fram för att tidningsbranschen ska slippa finansiera returpappersinsamlingen

Lösning tas fram för att tidningsbranschen ska slippa finansiera returpappersinsamlingen

Journalistikens ekonomiska villkor har varit ansträngda under lång tid, och har försämrats ytterligare till följd av coronakrisen. Nu lämnar regeringen besked att en lösning ska tas fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs.- Regeringen har inlett dialog med berörda parter och regeringens bedömning är att ett upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader på tidningsbranschen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Tidningsbranschen har haft en minskad användning av tidningspapper, men papperstidningarna är fortfarande viktiga för branschen som befinner sig i ett känsligt skede i omställningen till mer digital distribution. Producentansvaret för returpapper har funnits sedan 1990-talet och har tidigare varit självfinansierande tack vare värdet på returpappret. När värdet på returpapper sjunkit drabbar det tidningarna.

- Regeringen är angelägen om att hitta vägar att stärka förutsättningarna för oberoende journalistik i hela landet. Rådande läge är inte hållbart för tidningsbranschen, säger kulturminister Amanda Lind.

Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, ansvar också för insamling och behandling av returpapper.

Den 3 april presenterade regeringen ett utökat mediestöd med 200 miljoner per år. 150 miljoner kronor av dessa är ett tillfälligt distributionsstöd under tre månader, och 50 miljoner kronor är till för att förstärka journalistiken i geografiska områden som har svag journalistisk bevakning.

Presskontakt

 • Jakob Lundgren
  Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
  Telefon (växel) 08-405 10 00
  Mobil 072-206 08 92

 • Anna Söderström
  Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
  Telefon (växel) 08-405 10 00
  Mobil 073-5875955

 • Josefin Sasse
  Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
  Telefon (växel) 08-405 10 00
  Mobil 073-077 94 69


Uppgifter

 • Titel: Lösning tas fram för att tidningsbranschen ska slippa finansiera returpappersinsamlingen
 • Typ: Pressmeddelande
 • Bolag: Regeringskansliet
 • Datum: 23 april 2020