Handelsbanken pressmeddelande 16 september 2020

Handelsbanken kraftsamlar på kontoren, ökar den digitala utvecklingstakten och sänker kostnaderna.Å ena sidan har många av Handelsbankens kärnkunder allt mer avancerade behov i sina personliga möten på kontoren. Därför kraftsamlar Handelsbanken på kontoren för att möta efterfrågan från exempelvis företags- och private banking-kunder, med än mer beslutskraft och ökad specialistkompetens men på färre orter. Antalet kontor förväntas minska från dagens 380 till cirka 200 vid slutet av 2021.

Å andra sidan vill kunderna göra allt fler bankärenden digitalt - snabbt, enkelt och personligt. Därför satsar banken samtidigt totalt en miljard kronor på IT-investeringar de kommande två åren för att nå en ny nivå i sitt digitala kunderbjudande.

Förändringarna kommer att bidra till lägre kostnader. Vid utgången av 2022 ska koncernens samlade kostnadsnivå uppgå till cirka 20 miljarder kronor, baserat på 2020 års valutakurser, före eventuella avsättningar till Oktogonen. De kostnadsminskningar som krävs för att nå dit beräknas innebära att koncernens intäkter minskar med cirka en miljard kronor.

Personalminskningen berör cirka 1 000 personer i Sverige de närmaste två åren, utöver de insatser som aviserades hösten 2019.

"Förhandlingar och samråd inleds direkt med facken. Vår ambition är - som alltid i Handelsbanken - att hantera övertalighet med respekt och omsorg om den enskilda medarbetaren", säger Handelsbankens vd Carina Åkerström.

I syfte att underlätta anpassningen kommer banken under fjärde kvartalet reservera en kostnad som nu bedöms uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor.

Förändringarna är resultatet av den svenska delen av den översyn av hela bankens verksamhet som aviserades under förra hösten.

I enlighet med Europeiska Bankmyndighetens, EBA, regelverk kommer bankens vinstdelningssystem Oktogonen framöver klassificeras som rörlig ersättning. I syfte att förenkla och anpassa administrationen till både EBA:s regelverk och olika nationella regelverk införs nationella utbetalningsmodeller där utbetalningen görs direkt till den anställde - kontant, till ett pensionssparande eller en sparplan, eller som en kombination.

Press- och analytikerträff klockan 10.00

En press- och analytikerträff hålls idag den 16 september klockan 10.00 på Handelsbankens huvudkontor, Grevgränd 3.

Träffen direktsänds på handelsbanken.com/ir och simultantolkas till engelska. På grund av rådande coronarestriktioner är antalet deltagare begränsat.

Internationell investerarträff klockan 17.00

Telefonnummer för deltagare:

 • SE: +46 8 566 426 51
 • UK: +44 333 300 0804
 • US: +1 631 913 1422
 • PIN: 41087258#

Telefonnummer för att lyssna i efterhand (3 dagar):

 • SE: +46 8 519 993 85
 • UK: +44 (0) 333 300 0819
 • US: +1 (866) 931 1566
 • Replay Access code: 301331483#

För ytterligare information kontakta:

 • Lars Höglund, chef Investor Relations, +46 70 345 51 70
 • Viktoria Aastrup, chef Press och Samordning, +46 73 043 51 59
 • Handelsbanken press, +46 701 80 18, press@handelsbanken.se


Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 klockan 07.30 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com


Uppgifter

 • Titel: Handelsbanken pressmeddelande 16 september 2020
 • Typ: Pressmeddelande
 • Bolag: Svenska Handelsbanken AB
 • Datum: 16 september 2020
 • Tidpunkt: 08:00:00