Cicero Fonder tar nästa steg - väljer Fondabs digitala lösning

Cicero Fonder har ingått ett samarbete med Fondab för att under nästkommande år erbjuda kunder en egen kanal för sparande. Detta innebär bl.a. en möjlighet att erbjuda sparande inom ramen för ISK, ett användarvänligt kundgränssnitt samt en automatiserad process för fondhandel.Cicero Fonder erbjuder hållbara aktivt förvaltade fonder med inriktning mot kvalitetsbolag kompletterat med kostnadseffektiva indexprodukter.

”Förvärvet av Aktiespararnas fondbolag (Aktieinvest Fonder) under våren 2019 innebär att Cicero på ett bredare och tydligare sätt än tidigare även marknadsför fonderna mot privatkunder. Fondabs digitala lösning passar väl in i denna satsning”, säger Anders Malmborg Marknadschef på Cicero Fonder.

Fondab tillhandahåller digitala lösningar för fondsparande som inkluderar automatiserad fondhandel, betalningsflöden samt depå- och slutkundshantering.

”Vi välkomnar Cicero Fonder som en ny partner, bland andra fondbolag, värdepappersbolag, fristående rådgivare och övriga sparandetjänster, som idag nyttjar Fondabs plattform”, säger Mikael Tjäder VD på Fondab AB.

Mer information om samarbetet kommer i samband med lanseringen någon gång under nästkommande års första kvartal.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Tjäder, VD Fondab AB
Telefon: +46 8 545 186 18
Mobil: +46 734-17 04 17
E-post: mikael.tjader@fondab.com
www.fondab.com

Anders Malmborg , Marknadschef Cicero Fonder
Telefon: +46 8 440 13 61
Mobil: +46 736 54 04 45
E-post: anders.malmborg@cicerofonder.se
www.cicerofonder.se


Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa, fondpaket och aktiva portföljer. Fondab erbjuder både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT infrastruktur för automatiserad fondhandel. Fondab grundades 1999 och är ett helägt dotterbolag till MFEX Mutual Funds Exchange AB.

Med fokus på hållbarhet erbjuder Cicero Fonder aktivt förvaltade fonder med inriktning mot kvalitetsbolag och god riskjusterad värdetillväxt, kompletterat med kostnads-effektiva indexprodukter – bland annat i samarbete med Aktiespararna. Cicero grundades 2000 och är ett privatägt och fristående alternativ på den svenska fondmarknaden.


Uppgifter

  • Titel: Cicero Fonder tar nästa steg - väljer Fondabs digitala lösning
  • Typ: Pressmeddelande
  • Bolag: Fondab AB
  • Datum: 28 november 2019
  • Tidpunkt: 09:13:00