AddLifes dotterbolag Hepro vinner norsk stororder inom välfärdsteknologiOslo kommun hade högt uppställda krav på den leverantör som ska tillhandahålla välfärdsteknologi till kommunens äldre invånare. Målet med lösningen är att öka kvaliteten och effektiviteten i vården, minska risker för fallolyckor och skador samtidigt som livskvaliteten och privatlivet hos brukaren bibehålls.

Hepro erbjuder en bred portfölj av produkter och tjänster inom välfärdsteknologi som innebär såväl leverans av hård- och mjukvara som installation och service. Funktionaliteten i lösningen kan utvidgas för att anpassas efter en enskild brukares eventuella ökade hjälpbehov. Utöver teknologi som monitorerar potentiella risker eller olyckor i hemmet kan Hepro även tillhandahålla hjälpmedel för till exempel förflyttning i och utanför bostaden.

  • Vi är stolta över det förtroende som Oslo kommun visat oss. Som utvecklare och leverantör av välfärdsteknologi är vår drivkraft alltid att säkra produkter och tjänster som gör det möjligt för fler att känna trygghet i hemmet eller på äldreboendet. Trygghet betyder även möjligheten att addera fler hjälpmedel om och när behovet ökar, säger Kurt Kristoffersen, VD Hepro AS.

Hepros uppdrag är att leverera välfärdsteknologi till Oslo kommun under två års tid men med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning och ordervärdet beräknas till ca 120 MNOK.

  • Våra dotterbolag över hela Europa arbetar varje dag med att addera värde för kunder inom hälso- och sjukvårdssektorn. De produkter och tjänster som vår koncern kan tillhandahålla ska bidra till en säker och effektiv vård för både utförare, patienter och samhället i stort. Kvalitet är en nyckelfaktor i vår sektor. Uppdraget från Oslo kommun är ett bevis för att våra bolag lever upp till kundernas högt ställda krav, säger Kristina Willgård, VD AddLife.

Stockholm den 30 april 2019. AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23 Kurt Kristoffersen, VD, Hepro A/S, +47 93 29 30 30

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 3,2 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 25 november 2019 kl. 10.00 CET.


Uppgifter

  • Titel: AddLifes dotterbolag Hepro vinner norsk stororder inom välfärdsteknologi
  • Typ: Pressmeddelande
  • Bolag: AddLife AB
  • Datum: 25 november 2019