AB Volvos styrelse drar tillbaka förslaget om extrautdelning, behåller ordinarie utdelning

AB Volvos styrelse drar tillbaka förslaget om extrautdelning, behåller ordinarie utdelning

Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten och de åtgärder som införts för att minska spridningen av Covid19 och dessas påverkan på Volvokoncernen, har AB Volvos styrelse beslutat att behålla förslaget till årsstämman den 8 april 2020 om en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie, men att dra tillbaka förslaget om en extrautdelning på 7,50 kronor per aktie.Volvokoncernen har en stark finansiell ställning och god likviditet, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har affärsläget förändrats avsevärt. Många av koncernens fabriker är, eller kommer att, stängas temporärt och det är för närvarande inte möjligt att bedöma för hur länge. För att säkerställa att Volvokoncernen kan agera från en styrkeposition i nuvarande turbulenta omvärldsläge, anser styrelsen att det är motiverat att behålla förslaget om den ordinarie utdelningen, men att dra tillbaka förslaget om en extra utdelning.

19 mars, 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29


Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 20.20 den 19 mars 2020.

För mer information, gå till volvogroup.se/press (https://www.volvogroup.se/sv-se/news-and-media/press-releases.html)

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.


Uppgifter

  • Titel: AB Volvos styrelse drar tillbaka förslaget om extrautdelning, behåller ordinarie utdelning
  • Typ: Pressmeddelande
  • Bolag: AB Volvo
  • Datum: 19 mars 2020
  • Tidpunkt: 20:20:00