OrganoClick AB

Bolaget OrganoClick AB med organisationsnummer 556704-6908.

Uppgifter

  • Namn: OrganoClick AB
  • Organisationsnummer: 556704-6908

Värdepapper

Du kan investera i en aktie inom OrganoClick AB.

VärdepapperTickerValuta
OrganoClickORGCSEK

Vill du investera i dessa värdepapper? Ta en titt hos Avanza eller Nordnet.

Händelser

Här finner du händelser som rör OrganoClick AB och dess verksamhet.

Peab får renoveringsprojekt i centrala Helsingfors

Publicerad 22 november 2019.

AddLifes dotterbolag Hepro vinner norsk stororder inom välfärdsteknologi

Publicerad 25 november 2019.

Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder

Publicerad 1 november 2019.

Stora Ensos delårsrapport januari-september 2019

Publicerad 29 oktober 2019.

Tessin lanserar möjligheten att investera i en portfölj bestående av lån säkerställda med fastighetspant

Publicerad 15 november 2019.