Borg och Sahlin Invest AB

Bolaget Borg och Sahlin Invest AB med organisationsnummer 556929-5651.

Uppgifter

  • Namn: Borg och Sahlin Invest AB
  • Organisationsnummer: 556929-5651

Värdepapper

Inga värdepapper hittades för Borg och Sahlin Invest AB.

Händelser

Här finner du händelser som rör Borg och Sahlin Invest AB och dess verksamhet.

Peab får renoveringsprojekt i centrala Helsingfors

Publicerad 22 november 2019.

AddLifes dotterbolag Hepro vinner norsk stororder inom välfärdsteknologi

Publicerad 25 november 2019.

Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder

Publicerad 1 november 2019.

Stora Ensos delårsrapport januari-september 2019

Publicerad 29 oktober 2019.

Tessin lanserar möjligheten att investera i en portfölj bestående av lån säkerställda med fastighetspant

Publicerad 15 november 2019.