AB Sagax

Bolaget AB Sagax.

Uppgifter

  • Namn: AB Sagax

Värdepapper

Du kan investera i fyra aktier inom AB Sagax.

VärdepapperTickerValuta
Sagax PrefSAGA PREFSEK
Sagax BSAGA BSEK
Sagax ASAGA ASEK
Sagax DSAGA DSEK

Vill du investera i dessa värdepapper? Ta en titt hos Avanza.

Händelser

Här finner du händelser som rör AB Sagax och dess verksamhet.

Peab får renoveringsprojekt i centrala Helsingfors

Publicerad 22 november 2019.

AddLifes dotterbolag Hepro vinner norsk stororder inom välfärdsteknologi

Publicerad 25 november 2019.

Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder

Publicerad 1 november 2019.

Stora Ensos delårsrapport januari-september 2019

Publicerad 29 oktober 2019.

Tessin lanserar möjligheten att investera i en portfölj bestående av lån säkerställda med fastighetspant

Publicerad 15 november 2019.